ที่พัก-แพไทรโยค

banner200x100 banner200x100 banner200x100
banner200x100 banner200x100 banner200x100
banner200x100 banner200x100 banner200x100

 ** Text Ads เริ่มต้นเดือนละ 100 บาท **

>>> ค้นหาตามราคา <<< 
1,000-2,000 || 2,001-3,000 || 3,001-6,000 || 6,001-9,000 || 9,000+

>>> ค้นหาตามประเภทแพพัก <<< 
แพลาก || แพอยู่กับที่ || แพติดแอร์ || แพตกปลา || แพเธค

เขาโทน รีสอร์ท 191/1 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มี 13 ห้อง ราคา 800 บาท เบอร์ติดต่อ : (086)7705044, (089)3117437
เขาน้ำนา บูทีค รีสอร์ท ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มี 14 ห้อง ราคา 3000-6000 บาท เบอร์ติดต่อ : (034)654072, (086)1631139
เรือนริมแคว รีสอร์ท 482 หมู่3 ท่าเรือปากแซง ต.ท่าเสา มี 9 ห้อง ราคา 500-2000 บาท เบอร์ติดต่อ : (034)634042, 634169 ,(081)7361891
แควน้อยริเวอร์พาร์ค & รีสอร์ท 46/1 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค มี 19 ห้อง ราคา 940-1550 บาท เบอร์ติดต่อ : (081)3144542, 2429842,(02)8006744-5
แซม จังเกิ้ล เกสต์เฮาส์ 179 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค มี 12 ห้อง ราคา 400-500 บาท/ห้อง เบอร์ติดต่อ : (034)513971 (081)9483448
แพไผ่เขียว 149 หมู่3 ท่าเรือปากแซง มี 9 ห้อง ราคา 400-600 บาทเบอร์ติดต่อ : (034)634172,634250
แพกิตติ 152 หมู่3 ท่าเรือปากแซง มี14 ห้อง ราคา 600-800 บาท เบอร์ติดต่อ : (034)634168, (089)8957441, (02)7190201
แพติ๊ก 103 หมู่3 ใกล้ท่าเรือปากแซง มี 2 แพ+7 ห้อง ราคา 300-1500 บาท เบอร์ติดต่อ : (087)1611819, (081)7056481
แฮพพิเน็ซ รีสอร์ท 10/13 ต.ลุ่มสุ่ม มี 50 หลัง ราคา 600-3500 บาท เบอร์ติดต่อ : (081)7716234, (089)6634407, (02)5876236, 9105997
โคล่า โฮเต็ล 241 หมู่ 3 ตำบล ท่าเสา มี 27 ห้อง ราคา 300-400 บาท เบอร์ติดต่อ : (080)6578011,(084)3141516,(034)634380
โยโกะ ริเวอร์แคว รีสอร์ท 148 หมู่1 ต.ลุ่มสุ่ม มี 60 ห้อง ราคา 600-2600 บาท เบอร์ติดต่อ : (034)591414-5, (081)2083277
โรงแรม ริเวอร์แคว วิลเลจ 74/12 หมู่4 ต.ท่าเสา มี 191 ห้อง ราคา 2200-4000 บาท/ห้อง เบอร์ติดต่อ : (034)634454-6, (02)2517494
โรงแรม ริเวอร์แคว วิลเลจ 74/12 หมู่4 ต.ท่าเสา มี 191 ห้อง ราคา 2200-4000 บาท/ห้อง เบอร์ติดต่อ : (034)634454-6, (02)2517494
โฮมพุเตย รีสอร์ท 118 หมู่8 ต.ท่าเสา มี 51 ห้อง ราคา 1950-2450 บาท/คน เบอร์ติดต่อ : (02)6211510-3, 9551425 ,(081)8808971
ไทรโยค เพลส รีสอร์ท 202 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค มี 2 หลัง ราคา 500-2500 บาท เบอร์ติดต่อ : (086)1748113
ไทรโยค ริเวอร์ เฮาส์ 31/2-4 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค มี 12 ห้อง ราคา 800-1200 บาท เบอร์ติดต่อ : (081)7204391, (034)591050, (089)1276246
ไทรโยคน้อย บลูเมาท์เท่น รีสอร์ท 39874 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค เบอร์ติดต่อ : (034)565123, (081)9099078, 5651142,(087)8039326 มี 41 ห้อง ราคา 600-1400 บาท
ไทรโยคน้อย บังกาโล 132 หมู่3 ต.ท่าเสา มี 8 ห้อง ราคา 150 บาท เบอร์ติดต่อ : (034)634397, (086)7981276
ไทรโยคริเวอร์วิวรีสอร์ท 22/1 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค มี 100 ห้อง ราคา 1400-2000 บาท เบอร์ติดต่อ : (034)591025,(02)26745555
กาญจน ธารา รีสอร์ท 18 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มี 177 ห้อง ราคา 1500-1900 บาท เบอร์ติดต่อ : (034)516493-5, (034)516496
การ์เด้น ไฮอะเวย์ รีสอร์ทโฮมสเตย์ 191 ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มี 10 หลัง ราคา 1800 บาท เบอร์ติดต่อ : (034)565163, (081)4532419
คุ้มป่าหม่อมไฉไล 291 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มี 23 หลัง ราคา 3400-7700 บาท เบอร์ติดต่อ : (02)2596427-8, (081)6674830
จารุวรรณ รีสอร์ท 158 หมู่1 ต.ลุ่มสุ่ม มี18 หลัง ราคา 1000-2500 บาท เบอร์ติดต่อ : (034)591409
ซี & ซี รีสอร์ท 269/1 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค มี 16 ห้อง ราคา 600 บาท เบอร์ติดต่อ : (034) 531552, 532093-4
ดาวดึงส์ รีสอร์ท 79 ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค ทางไปถ้ำดาวดึงส์ มี 10 หลัง ราคา 1000 บาท เบอร์ติดต่อ : (089)8871861
น้ำใสไม้สวย รีสอร์ท และบอนไซ 63 หมู่4 ต.ลุ่มสุ่ม มี14 หลัง+10 ห้อง ราคา 1200-3500 บาท/หลัง1000 บาท/คน. เบอร์ติดต่อ : (081)8035706,9037786
บ้านไร่ริมธาร 301 หมู่3 ต.ท่าเสา มี 4 หลัง+1 แพ ราคา 1500-3000 บาท เบอร์ติดต่อ : (081)6224302, 8172479 (084)2961846
บ้านตอไม้แดง รีสอร์ท 124 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค มี 25 ห้อง ราคา 700-2500 บาท เบอร์ติดต่อ : (034)654189-90,654184,(086)0851969
บ้านน้ำชิดติดเขา 6 หมู่3 ต.วังกระแจะ มี 4 ห้อง ราคา 500 บาท เบอร์ติดต่อ : (081)8387113, (02)5852323
บ้านผาน้ำ รีสอร์ท 89 หมู่3 ต.สิงห์ มี 40 ห้อง ราคา 1500-3500 บาท เบอร์ติดต่อ : (089)9011717, (089)9011177
บ้านพลอยประทาน รีสอร์ท 25 หมู่1 ต.ศรีมงคล มี 14 ห้อง ราคา 1599 บาท เบอร์ติดต่อ : (02)9359671,9321972
บ้านภูผา โฮมสเตย์ ตรงข้ามโรงแรมริเวอร์แคววิลเลจ 64/2 หมู่4 ต.ท่าเสา มี 4 หลัง ราคา 400-700 บาท เบอร์ติดต่อ : (081)7050932, (085)1728931
บ้านภูฟ้า รีสอร์ท 498 หมู่3 ต.ท่าเสา มี 25 ห้อง ราคา 1000-2500 บาท เบอร์ติดต่อ : (081)4041010,2569930, (086)6670111, (02)9477027-28
บ้านยาวี รีสอร์ท 94 หมู่3 กม.60 ถ.กาญจนบุรี-ไทรโยค ต.ท่าเสา มี 11 ห้อง 500-2500 บาท เบอร์ติดต่อ : (085)1271816, (081)9372650
บ้านริมแคว-แพริมน้ำ 96/1 หมู่3 ต.ลุ่มสุ่ม มี 52 ห้อง ราคา 2000 บาท/ห้อง 300-1500 บาท/คน. เบอร์ติดต่อ : (034)561052,561429,591077
บ้านลัดดาวัลย์ รีสอร์ท บ้านลัดดาวัลย์ รีสอร์ท
บ้านสวนปีป ต.ท่าเสา ทางไปท่าเรือปากแซง มี 20 ห้อง ราคา 800-1000 บาท เบอร์ติดต่อ : (034)634105, (02)5805066
บ้านสวนสี่พี่น้อง 179 หมู่8 ต.ท่าเสา (เยื้องอนามัยบ้านพุเตย) มี 8 ห้อง ราคา 300-1000 บาท กางเต็นท์ได้ เบอร์ติดต่อ : (087)9198473 (02)9716803
บ้านหาดริมแคว 95 หมู่6 ต.วังกระแจะ ทางไปถ้ำละว้า มี 6 หลัง ราคา 1200-1800 บาท เบอร์ติดต่อ : (089)0484970,576832
บุรีธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา 66 หมู่6 ต.ลุ่มสุ่ม มี 39 ห้อง ราคา 800 บาท/คน. เบอร์ติดต่อ : (034)591123, (087)8324549, (02)3082295-6, 7181081-2
ผางาม น้ำสวย รีสอร์ท 182/1 หมู่5 บ้านสามัคคีธรรม ต.ลุ่มสุ่ม มี 3 ห้อง+2 หลัง ราคา 500-1000 บาท เบอร์ติดต่อ : (084)8849885 (089)5207703
ผึ้งหวาน รีสอร์ท (แควน้อย) 123 หมู่3 ต.ท่าเสา มี147 ห้อง+2 หลัง ราคา 2400 บ./ห้อง3061-6827 บ./หลัง เบอร์ติดต่อ : (034)634295-300,(02)2780878
พงษ์สุดาชาเล่ต์ 61/1 ต.ลุ่มสุ่ม มี 47 ห้อง ราคา 1600-4800 บาท เบอร์ติดต่อ : (034)591024, (081)9299695,(02)5393531,5398073
พลอยทะเล รีสอร์ท 11/2 หมู่4 ต.ท่าเสา มี 6 ห้อง ราคา 500-700 บาท เบอร์ติดต่อ : (034)532021, (081)9241420,(084)3558942
ยังโทน เฮลธ์ ปาร์ค รีสอร์ท 73/1 หมู่3 ต.ศรีมงคล มี 27 ห้อง ราคา 900 บาท/คน. เบอร์ติดต่อ : (081)9875982, (02)7479039-41,(02)3930976
ริเวอร์แคว กอล์ฟ & คันทรี่คลับ 191 หมู่ 2 ต.วังกระแจะ มี 60 ห้อง ราคา 700-1000 บาท เบอร์ติดต่อ : (034)565090,(02)6533116-7
ริเวอร์แคว พาราไดซ์ 49/1 หมู่2 ต.ไทรโยค เชิงสะพานดาวดึงส์ มีแพนอน 64 ห้อง ราคา 800 บาท เบอร์ติดต่อ : (081)9258483, (089)8312813
รีโซเทล แก่งละว้า รีสอร์ท จังเกิ้ลราฟท์ ต.ท่าเสา มี 100 ห้อง ราคา 1600 บาท/คน เบอร์ติดต่อ : (081)7340667 สนง.กทม. (02)2453069, 2475373
ลักษมล รีสอร์ท แอนด์ สปา 198 หมู่6 ต.วังกระแจะ มี 10 ห้อง ราคา 700 บาท เบอร์ติดต่อ : (081)9424256ล (089)9255453,(034)565131
วังนกแก้ว พาร์ควิว 229 หมู่2 ต.ไทรโยค บ้าน 5 หลัง แพ 25 หลัง ราคา 800-1600 บาท
วังสิงห์รีสอร์ท 144/3 หมู่1 ต.สิงห์ มี 60 ห้อง ราคา 800-1800 บาท เบอร์ติดต่อ : (034)531288, 528442-3, (081)8199409,8567460
วัชรพล รีสอร์ท 119 หมู่3 ต.ท่าเสา มี 28 ห้อง ราคา1200-4000 บาท เบอร์ติดต่อ : (034)682691, (084)9613417, (081)8644056,8201066
ศิลาอิงวารี รีสอร์ท 216 หมู่2 ต.ศรีมงคล มี 4 หลัง ราคา 1200 บาท/คน เบอร์ติดต่อ : (081)5013035,5070107, 5127712, (089)2057424
สวนไทรโยค ต.ลุ่มสุ่ม ติดโค้งมรณะถ้ำกระแซ มี 43 หลัง ราคา 1580 บาท เบอร์ติดต่อ : (02)9678181-4, (034)531548, (081)8484469, 750-4188, 944-0898
สวนธาร รีสอร์ท 48 ถ.ไทรโยค-ทองผาภูมิ ต.ไทรโยค มี 30 ห้อง+9 หลัง ราคา 700-6000 บาท เบอร์ติดต่อ : (02)5755138, 9800890, (081)8808569
สวนศรีกนกพร 149/4 หมู่1 ต.ลุ่มสุ่ม มี 102 ห้อง ราคา 1600-2000 บาท เบอร์ติดต่อ : (034)591238, 591062, (081)9101856
สายธาร ไอยรา รีสอร์ท 5/9 หมู่4 ต.ลุ่มสุ่ม มี 23 ห้อง+12 แพนอน ราคา 1200-1800 บาท เบอร์ติดต่อ : (081)8017706, (081)9410957
หินตก ริเวอร์ แคมป์ 109 หมู่9 บ้านหาดงิ้ว ต.ท่าเสา มี 25 หลัง ราคา 2900 บาท/คน เบอร์ติดต่อ : (02)6425497, 2475373

 

 

Be Sociable, Share!

ความคิดเห็น

comments