ที่พัก-แพเขื่อนศรีนครินทร์

 

banner200x100 banner200x100 banner200x100
banner200x100 banner200x100 banner200x100
banner200x100 banner200x100 banner200x100

 ** Text Ads เริ่มต้นเดือนละ 100 บาท **

>>> ค้นหาตามราคา <<< 
1,000-2,000 || 2,001-3,000 || 3,001-6,000 || 6,001-9,000 || 9,000+

>>> ค้นหาตามประเภทแพพัก <<< 
แพลาก || แพอยู่กับที่ || แพติดแอร์ || แพตกปลา || แพเธค

เกรทเลค รีสอร์ท = 92 หมู่5 ต.ท่ากระดาน มี 45 ห้อง+4 แพ ราคา 3000-10000 บาท/แพ 1700-2500 บาท
เดอะฮับเอราวัณ  รีสอร์ท
เพชรฟ้า รีสอร์ท 193 หมู่5 ต.ท่ากระดาน มี 17 แพ ราคา 1800-8500 บาท เบอร์ติดต่อ : (081)9465169, 8613434
เรือนน้ำ รีสอร์ท 256 หมู่4 ต.ท่ากระดาน มี 4 หลัง+4 แพ ราคา 1200-2500 บาท เบอร์ติดต่อ : (081)9264999, 7521234, 9264999
เรือนน้ำสามสี 104 หมู่2 ต.ท่ากระดาน มี 2 แพ+4 เรือ ราคา 350-1000 บาท/คน (แพล่อง-เธค-คาราOK เบอร์ติดต่อ : (089)9126742, (034)531641
เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท 241 หมู่5 หม่องกระแทะ ซอย5 ต.ท่ากระดาน มี 8 แพ ราคา 770-3000 บาท/คน เบอร์ติดต่อ : (086)3004803 (034)546681, 526724
เอราวัณเลค รีสอร์ท 300 หมู่4 ต.ท่ากระดาน มี 53 ห้อง ราคา 1200 บาท เบอร์ติดต่อ : (034)574003, 574149
เอราวัณรีสอร์ท 140 หมู่4 ถ.กาญจนบุรี-เอราวัณ มี 30 ห้อง ราคา 700-1200 บาท เบอร์ติดต่อ : (034)574098 (081)8387360
แพน้ำเคียงดาว บ.ท่ากระดาน โทร 083-316-3320 / 081-735-3517

แพ ป.บริการ หม่องกระแทะ ซอย5 ต.ท่ากระดาน เบอร์โทร (081)2580882
แพเก็บตะวัน ท่าเรือท่ากระดาน ต.ท่ากระดาน เบอร์โทร (081)9437196
แพเจเจ หม่องกระแทะ ซอย4 ต.ท่ากระดาน เบอร์โทร (086)0269835
แพเจริญ ท่าแพอำเภอศรีสวัสดิ์
แพเจอาร์
แพเพชรฟ้ารีสอร์ท
แพเมฆเหมย ท่าแพบ้านปลายนาสวน
แพเอนก ท่าเรือท่ากระดาน ต.ท่ากระดาน
แพเอราวัณ หมู่1 ต.ท่าขนุน มี 5 แพ ราคา 500-700 บาท เบอร์โทร (089)1123744
แพแควใหญ่ ไอส์แลนด์ หม่องกระแทะ ซอย5 ต.ท่ากระดาน
แพแจ่มจันทร์ ท่าแพอำเภอศรีสวัสดิ์ เบอร์โทร (081)3781457
แพแสงจันทร์ เจ็ตสกี ท่าน้ำเจาะเหลาะ ทางเข้าบ้านหนองเจริญสุข ต.นาสวน
แพโคนซอ หม่องกระแทะ ซอย4 ต.ท่ากระดาน เบอร์โทร (081)8805863
แพโชคดียืนยงค์ ท่าเรือท่ากระดาน ต.ท่ากระดาน เบอร์โทร (081)1958667
แพโชคสมบูรณ์ ต.ด่านแม่แฉลบ มีแพ 8 ห้อง เรือล่องพาเที่ยวน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น โบสถ์แสตนเลส ลำน้ำโจน เบอร์โทร (034)597167, (087)1715004
แพโฟลทติ้ง เฮ้าส์ ท่าเรือท่ากระดาน ต.ท่ากระดาน เบอร์โทร (086)3915320
แพไกลบ้าน ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ เบอร์โทร (081)9814857
แพไทไท ท่าน้ำองสิต เบอร์โทร (034)531505, (089)2339731
แพไพลิน 29/4 หมู่1 ต.ท่ากระดาน มี 7 แพ ราคา 2500-4000 บาท 850 บาท/คน เบอร์โทร (087)0117988, 1522957, (081)9480592
แพก้างปลา หม่องกระแทะ ซอย5 ต.ท่ากระดาน
แพคนรักธรรมชาติ ท่าน้ำเจาะเหลาะ ทางเข้าบ้านหนองเจริญสุข ต.นาสวน
แพชาวดง หม่องกระแทะ ซอย4 มี 4 แพ ราคา 2500-3000บาท/แพ 850บาท/คน. เบอร์โทร (02)6695757, 6695858, (081)8308486, (081)9089326
แพดวงพร ทางไปน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ใกล้หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่กว้า เบอร์โทร (089)2219706
แพดักค์ ริมถนน กาญจนบุรี-เอราวัณ ต.ท่ากระดาน เบอร์โทร (034)514616, (089)9199472
แพตกปลาธรรมชาติ บ้านห้วยแม่ปลาสร้อย ต.ด่านแม่แฉลบ เบอร์โทร (085)7024654, (081)7057709
แพต้นน้ำ ใกล้วัดท่าสนุ่น ต.ด่านแม่แฉลบ เบอร์โทร (081)3785502
แพตมิสา อ.ศรีสวัสดิ์ ต.ท่ากระดาน มี 1 แพ ราคา 5000 บาท เบอร์โทร (089)5033745, (086)3110694, (081)618341127
แพทักษิณะมณี อ.ศรีสวัสดิ์ ทางเข้าบ้านโป่งหวาย เบอร์โทร (083)0037169, 9055615, (081)2853128
แพทัวร์ฟิชชิ่งคลับ ท่าน้ำเจาะเหลาะ ทางเข้าบ้านหนองเจริญสุข ต.นาสวน เบอร์โทร (089)5186947
แพนกน้อย 15/5 ใกล้วัดท่าสนุ่น ต.ด่านแม่แฉลบ มี 5 แพ ราคา 3500-14000 บาท 800-1000 บาท/คน เบอร์โทร (034)697032-3, (081)7920497
แพน้องกลอย ทางไปน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ท่าแพบ้านปลายดินสอ หมู่5 ต.แม่กระบุง เบอร์โทร (034)640361, (089)7504357
แพน้องฟิล์ม ท่าเรือท่ากระดาน ต.ท่ากระดาน
แพน้องออย บ้านห้วยแม่ปลาสร้อย ต.ด่านแม่แฉลบ เบอร์โทร (087)0492162
แพนันทนา หม่องกระแทะ ซอย2 ต.ท่ากระดาน เบอร์โทร (081)8575642
แพนาคี นาคา หม่องกระแทะ ซอย4 ต.ท่ากระดาน เบอร์โทร (085)2106567
แพน้ำโจน ท่าเรือท่ากระดาน ต.ท่ากระดาน เบอร์โทร (081)6151657
แพนิพนธ์ ท่าแพบ้านปลายนาสวน เบอร์โทร (034)531306, (081)2103564, (089)2058375
แพบ้านเคียงดาว ท่าเรือท่ากระดาน ต.ท่ากระดาน เบอร์โทร (081)8570913
แพบิ๊กฟู ท่าแพบ้านปลายนาสวน เบอร์โทร (086)0435041
แพบุญศรี (คุณเล็ก) ท่าเรือท่ากระดาน ต.ท่ากระดาน มี 1 แพ ราคา 5000 บาท เบอร์โทร (081)3119839, 1086287
แพประเสริฐ ท่าน้ำเจาะเหลาะ ทางเข้าบ้านหนองเจริญสุข ต.นาสวน
แพประทานพร หม่องกระแทะ ซอย5 ต.ท่ากระดาน
แพปลาชุม ท่าแพบ้านปลายนาสวน
แพป้าแดง-ลุงใหญ่ บ้านห้วยแม่ปลาสร้อย ต.ด่านแม่แฉลบ เบอร์โทร (085)8018955, (081)7726679
แพป้าสงวน (แพมิตรกัลยา) 37/1 หมู่5 หม่องกระแทะ ซอย2 ต.ท่ากระดาน มี 3 แพ ราคา 2500-3000 บาท เบอร์โทร (081)2939166
แพป้าอี๊ด หม่องกระแทะ ซอย4 ต.ท่ากระดาน เบอร์โทร (089)2182675
แพพรทิพย์ หม่องกระแทะ ซอย4 ต.ท่ากระดาน เบอร์โทร (081)9089326
แพพรานเฒ่า ท่าน้ำเจาะเหลาะ ทางเข้าบ้านหนองเจริญสุข ต.นาสวน เบอร์โทร (084)7906962
แพพรานตกปลา ท่าน้ำเจาะเหลาะ ต.นาสวน มี 2 แพ ราคา 2500-3500 บาท เบอร์โทร (081)0166938, (089)8474483
แพพรานน้ำ
แพพักสตรีท ท่าน้ำเจาะเหลาะ ทางเข้าบ้านหนองเจริญสุข ต.นาสวน
แพพิงไพร หม่องกระแทะ ซอย5 ต.ท่ากระดาน เบอร์โทร (081)9201423, 8056283 (089)5470500
แพพี่เนตร เบอร์โทร (087)1611703
แพพี่โกร่ง ท่าเรือท่ากระดาน ต.ท่ากระดาน มี 17 แพ ราคา 1100 บาท/คน เบอร์โทร (081)8167146, 9251597
แพพี่ต้น ต.ท่ากระดาน 8มี 3 แพ ราคา 4000 บาท/หลัง 600-800 บาท/คน เบอร์โทร (081)8569063, (034)511932, 51862
แพภูมิเวท (ไร่ภูมิเวท) ท่าน้ำเจาะเหลาะ ทางเข้าบ้านหนองเจริญสุข ต.นาสวน
แพมิตรภาพ หม่องกระแทะ ซอย2 ต.ท่ากระดาน เบอร์โทร (081)8566109
แพร่มเกล้า 51/5 หมู่2 ต.ท่ากระดาน มี 6 แพ ราคา 1500-10000 บาท เบอร์โทร (081)8575424,7921585
แพรุ่งแสง ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์
แพล่องไพร 164/1 หมู่5 ต.ท่ากระดาน มี 4 แพ ราคา 3000-5500 บาท www.kanchanaburi.com/paelongpai เบอร์โทร (081)8471263
แพลุงโรจน์
แพลุงนิตย์ ต.ท่ากระดาน มี 5 แพ ราคา 1000-2000 บาท เบอร์โทร (089)8365969, (086)0604662, (087)1527491
แพลุงยงค์ ท่าเรือท่ากระดาน ต.ท่ากระดาน เบอร์โทร (081)1958667
แพลุงรินทร์ 11/10 หมู่4 ต.ท่ากระดานมี 2 แพ ราคา 3500-12000 บาท เบอร์โทร (081)9816905
แพลุงหมู ใกล้ท่าแพขนานยนต์ไปน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น
แพลูกแก้ว ท่าแพอำเภอศรีสวัสดิ์ มี 7 แพ ราคา 2000-3500 บาท เบอร์โทร (081)9446500
แพลูกหมู ทางไปน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ท่าแพบ้านปลายดินสอ หมู่5 ต.แม่กระบุง เบอร์โทร (089)0360378
แพวงษ์ลี ท่าน้ำเจาะเหลาะ ทางเข้าบ้านหนองเจริญสุข ต.นาสวน
แพวันทนีย์ หม่องกระแทะ ซอย5 ต.ท่ากระดาน เบอร์โทร (081)9813914
แพวิมานลอยน้ำ 86 หมู่4 ท่าสนุน ต.ด่านแม่แฉลบ มี 40 ห้อง ราคา 1050-2000 บาท 600-800 บาท/คน เบอร์โทร (089)8247559, (087)8553802, (02)9533134-5
แพศรีสวัสดิ์ รีสอร์ท ท่าแพอำเภอศรีสวัสดิ์ เบอร์โทร (081)8252552
แพสมาร์ท ท่าน้ำเจาะเหลาะ ทางเข้าบ้านหนองเจริญสุข ต.นาสวน
แพสองพี่น้อง 223/1 หมู่4 ต.ท่ากระดาน มี 4 แพ ราคา 500-2500 บาท เบอร์โทร (081)9383139
แพสายชล ท่าเรือท่ากระดาน ต.ท่ากระดาน เบอร์โทร (086)1752912
แพสุขใจ หม่องกระแทะ ซอย4 ต.ท่ากระดาน เบอร์โทร (081)8570166, (085)2901926
แพสุขสวัสดิ์ หม่องกระแทะ ซอย4 ต.ท่ากระดาน เบอร์โทร (089)0815952
แพอมาดาด ศรีนครินทร์ หม่องกระแทะ ซอย2 ต.ท่ากระดาน มี 3 แพ ราคา 1800-3200 บาท
แพอยู่ดี หม่องกระแทะ ซอย2 ต.ท่ากระดาน เบอร์โทร (081)7324624
แพอัมรินทร์ 210 หมู่5 บ้านหม่องกระแทะ ต.ท่ากระดาน มี 4 แพ ราคา 1500-2500 บาท เบอร์โทร (089)9819361
แพอานุภาพ ทางไปน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ท่าแพบ้านปลายดินสอ หมู่5 ต.แม่กระบุง เบอร์โทร (089)0796333
แพอุดมบริการ หม่องกระแทะ ซอย2 ต.ท่ากระดาน เบอร์โทร (081)8801582
โฮมสเตย์บ้านเขาเหล็ก เป็นหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงเล็กๆ กลางหุบเขา ในเขตอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ เบอร์ติดต่อ : (034)512452, 512694
กรีน ริเวอร์ ฮิลล์ รีสอร์ท 153 ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี มี 24 ห้อง ราคา 1200-3000 บาท เบอร์ติดต่อ : (081)9149563, 9021080,(034)532146
ชูการ์เคน เฮ้าส์ ริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ ทางไปถ้ำพระธาตุ
ดารัตน์รีสอร์ท 45 หมู่5 ต.ด่านแม่แฉลบ มี 7 แพ ราคา 150-500 บาท/คน เบอร์ติดต่อ : (087)0493996, (034)597017
ท่ากระดาน รีสอร์ท ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ เบอร์ติดต่อ : (081)1733848, (086)3201697
ทิพรัตน์ แควใหญ่ รีสอร์ท 299/1 อำเภอศรีสวัสดิ์ มี 26 ห้อง ราคา 600-2000 บาท. เบอร์ติดต่อ : (034)574056-7
ธารทิพย์ รีสอร์ท 220 ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ 14 ห้อง ราคา 1200 บาท เบอร์ติดต่อ : (034)697226, (086)1726632 (080)7885598
บ้านไร่ปรางค์มาลี รีสอร์ท ใกล้ท่าแพไปน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น เบอร์ติดต่อ : (081)9097330
บ้านชาวเรือท่ากระดานรีสอร์ท หมู่1 ต.ท่ากระดาน มี 6 แพ ราคา 2500 บาท โทร.(087)8233662, (02)5382400
บ้านต้น-ตาล ก่อนทางเข้าถ้ำธารลอด มี 2 หลัง เบอร์ติดต่อ : (081)7212788, (084)1741212 (089)8113455
บ้านพักริมธาร 5 หมู่4 บ้านท่าลำไย ต.เขาโจด ทางเข้าถ้ำธารลอด มี 6 หลัง ราคา 300-1000 บาท เบอร์ติดต่อ : (085)2491841 (089)8243087
บ้านพักอุทยานแห่งชาติ เฉลิมรัตนโกส ต.เขาโจด มี 7 หลัง ราคา 1200-4000 บาท เบอร์ติดต่อ : (034)519606, (02) 5620760
บ้านพักอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
บ้านริมน้ำ รีสอร์ท ท่าแพขนานยนต์ไปน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น มีบ้าน 9 หลัง เบอร์ติดต่อ : (081)3833980
ผากล่อมไพรรีสอร์ท 151 หมู่1 ต.ท่ากระดาน มี 5 หลัง ราคา 900-1500 บาท เบอร์ติดต่อ : (081)7048598, (087)9898856
พาราไดซ์ ไอร์แลนด์ รีสอร์ท
พู่เงินรีสอร์ท 114 หมู่4 ถ.กาญจนบุรี-เอราวัณ มี 8 ห้อง ราคา 500-3500 บาท (081)8100794, 8576374 (034)574029
ภูไพรเลค รีสอร์ท 164/1 หมู่5 ต.ท่ากระดาน มี 6 ห้อง ราคา 800-1500 บาท เบอร์ติดต่อ : (081)8471263
ภูฟ้า อิงน้ำ รีสอร์ท 140 ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ (034)546746, (084)9425371
มูน ไลท์ เบย์ โฮมสเตย์ บ้านห้วยแม่ปลาสร้อย ต.ด่านแม่แฉลบ มีบ้าน 4 หลัง ริมทะเลสาบ ราคา 750-900 บาท/คน+อาหาร เบอร์ติดต่อ : (081)8573700
รักน้ำรีสอร์ท
ร้านต้นบริการ เป็นศูนย์ประสานงานด้านการท่องเที่ยวระหว่างผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในอำเภอศรีสวัสดิ์ เบอร์ติดต่อ : (034)516520, (081)8282193
รายาบุรี รีสอร์ท
สวนดวงมณี รีสอร์ท 132/2 หมู่4 ต.ท่ากระดาน มี 12 ห้อง ราคา 700-900 บาท เบอร์ติดต่อ : (087)0382406, (086)6069492

ความคิดเห็น

comments