สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ใน 13 อำเภอของ จ.กาญจนบุรี


เมื่อวันที่11 ต.ค. นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ตามที่มีหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวม 5 วัน ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ซึ่งในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 จะจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกันทั่วประเทศ

สำหรับจังหวัดกาญจนบุรี มีทั้งหมด 13 อำเภอ ซึ่งแต่ละอำเภอได้จัดสถานที่ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เอาไว้แล้ว ประกอบด้วย

1.อ.เมืองกาญจนบุรี ที่บริเวณสวนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19)

2.อ.ด่านมะขามเตี้ย ที่บริเวณวัดท่าเสด็จ

3.อ.บ่อพลอย ที่บริเวณวัดรัชดาภิเษก

4.อ.พนมทวน ที่บริเวณสนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอพนมทวน

5.อ.เลาขวัญ ที่บริเวณวัดเขาวัง

6.อ.สังขละบุรี ที่บริเวณวัดวังก์วิเวการาม

7.อ.ท่ามะกา ที่บริเวณวัดพระแท่นดงรังวรวิหาร

8.อ.ห้วยกระเจา ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา

9.อ.หนองปรือ ที่บริเวณวัดสมเด็จเจริญ

10.อ.ไทรโยค ที่บริเวณวัดน้ำตก

11.อ.ทองผาภูมิ ที่บริเวณวัดปรังกาสี

12.อ.ศรีสวัสดิ์ ที่บริเวณวัดท่ากระดาน

และ 13.อ.ท่าม่วง ที่บริเวณวัดวังขนายทายิการาม

ดังนั้น เมื่อประชาชนในแต่ละอำเภอทราบแล้ว ขอให้เดินทางไปร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นครั้งสุดท้ายอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

Cr. News1

Be Sociable, Share!

ความคิดเห็น

comments

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ใน 13 อำเภอของ จ.กาญจนบุรี